TRIGGER POINT

Zarezervujte si svůj termín ještě dnes.
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na recepci
+420 608 300 072.

Ceny se mohou lišit dle délky služby, náročnosti či nadměrné spotřebě materiálu.

TRIGGER POINT je spoušťový bod (dříve také myogelóza), je charakteristická změna lokálního svalového napětí. Tato změna není v celém svalu, či svalové skupině, ale pouze v určité porci resp. snopci příčně pruhovaného svalu. V daném snopci se nachází 2-6 mm velký uzlík, který je palpačně bolestivý – nadměrně dráždivé místo, které je při stlačení bolestivé a může působit typickou přenesenou bolest, citlivost a autonomní dysfunkce.

Spoušťové body se mohou objevit u kohokoli a v jakémkoliv věku. Všeobecně to ale vypadá, že ženy jsou k jejich vzniku náchylnější. Trigger pointy mohou způsobovat bolesti pohybového ústrojí.

Jde o spontánní bolest, svalovou ztuhlost a citlivost svalu. Sval bývá oslabený a pacienti bývají často unavení a trpívají nespavostí.

Trigger point -spoušťové body jsou jednou z nejčastějších příčin bolesti pohybového systému, nadměrné dráždivé místo, které je při stlačení bolestivé a může působit typickou přenesenou bolest, citlivost a autonomní dysfunkce.

Obvykle jsou ve svalovém snopci kosterního svalstva nebo ve vazivové bláně – to jsou myofasciální spoušťové body. TP ale mohou existovat i v jiných tkáních. Travellová a Simons (1987) se zmiňují o jejich možné existenci v kůži, vazech, okostici nebo jizvách. Dále se mohou vyskytovat i ve šlachách nebo kloubním pouzdře. Tyto TP však nemají stálou lokalizaci a nepůsobí vyzařující bolest.


TYPY TRIGGER POINTŮ

AKTIVNÍ

Je citlivý, neumožňuje úplné natažení svalu, oslabuje sval, obvykle přenáší bolest při přímém stlačení. Když je vhodně stimulován, vyvolává ve svých napjatých svalových vláknech cuknutí. Způsobuje citlivost v oblasti přenášené bolesti a často v této oblasti vyvolává specifické přenesené autonomní jevy.

LATENTNÍ

Ohnisko zvýšené dráždivosti je ve svalu nebo v jeho fascii, není bolestivý v klidu, bolest se objevuje pouze při palpaci, může vykazovat všechny ostatní charakteristiky aktivního TP.

PRIMÁRNÍ

Ohnisko zvýšené dráždivosti je uvnitř napjatého kosterního svalu, zvýšená dráždivost byla způsobena akutním nebo chronickým přetížením svalu, zvýšená dráždivost nevznikla jako důsledek aktivity TP v jiném svalu.

SEKUNDÁRNÍ

Místo zvýšené dráždivosti ve svalu nebo v jeho fascii se aktivuje, protože daný sval byl přetížen v rámci synergického nebo antagonistického působení vůči svalu, který obsahoval primární TP.

VZDÁLENÝ / SATELITNÍ

Místo zvýšené dráždivosti ve svalu nebo jeho fascii vzniklo, protože daný sval se nachází v referenční zóně jiného aktivního TP.

PŘIDRUŽENÝ

TP v jednom svalu vzniklý v reakci na kompenzační přetížení, zkrácení nebo přenesené jevy způsobené aktivitou TP v jiném svalu. Satelitní a sekundární trigger pointy jsou typy přidružených trigger pointů.

KLINICKÉ RYSY MYOFASCIÁLNÍ BOLESTI

TP se mohou objevit u kohokoli a v jakémkoliv věku. Všeobecně to ale vypadá, že ženy jsou k jejich vzniku náchylnější. Trigger pointy mohou způsobovat bolesti pohybového ústrojí.


JAK CHARAKTERIZUJEME BOLEST TRIGGER POINTŮ

Subjektivní

Jde spontánní bolest, svalovou ztuhlost a citlivost svalu. Sval bývá oslabený a pacienti bývají často unavení a trpívají nespavostí.

Objektivní

Obvykle zjišťujeme: zatuhlý svalový snopec, cukání při pohmatu, omezený rozsah pohybu, oslabení svalu bez atrofie nebo neurologických potíží. Pokud tlak přetrvává, může vyvolávat bolest.


AKTIVACE TRIGGER POINTŮ

Nepřímá

V důsledku patologií v přilehlých oblastech (nemoci vnitřních orgánů, artritické potíže), ale spouštěčem mohou být i emoční problémy.

Přímá

Následek akutního přetížení, únavy z přepracování, akutního traumatu nebo prochlazení.


FAKTORY ZPŮSOBUJÍCÍ PŘETRVÁVAJÍCÍ STAV

Někdy myofasciální bolest přetrvává, i když ošetříme TP. Proto je nutné odstranit faktory, které k tomu vedou. Tyto faktory také mohou způsobovat větší náchylnost ke vzniku TP.

Mechanické namáhání:
Tělesná asymetrie (nestejná délka nohou), vadné držení těla a z toho vzniklá dysbalance, déletrvající nehybnost.
Nutriční poruchy:
Nedostatek některých vitamínů a stopových prvků.
Metabolické a endokrinní poruchy:
V důsledku onemocnění štítné žlázy a hypoglykemie.
Psychologické faktory:
Deprese, úzkost, stav, kdy se necítíme v pohodě.
Chronické infekce:
Virové, bakteriální i parazitické.
Další faktory:
Např. alergie, nespavost, chronická onemocnění vnitřních orgánů.

CO JE MYOFASCIÁLNÍ SYNDROM

Jedná se o bolest nebo o různé autonomní jevy přenesené z aktivních TP, pojící se s různými dysfunkcemi.

Mezi autonomní dysfunkce mohou patřit např.:
Lokální vazokonstrikce, pilomotorická aktivita, pocení, slinění, slzení.

Mohou se také objevit proprioreceptivní/ autonomní dysfunkce jako:
Závratě, šelest v uších, potíže s rovnováhou, neschopnost odhadnout váhu předmětů držených v rukou.


DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA SYNDROMU MYOFASCIÁLNÍ BOLESTI

Začátek a příčiny bolestí. Omezení pohybu. Svalové oslabení. Citlivost TP. Napětí svalového snopce, v němž se nachází TP. Záškub při dotyku. Při trvajícím stlačování TP se šíří přenesená bolest.


VYŠETŘENÍ TRIGGER POINTŮ

Plošná palpace:
prstem přejíždíme kolmo na svalová vlákna a tlačíme proti kosti

Klešťová palpace:
Mezi palec a ostatní prsty uchopíme svalové bříško (jako do kleští), hněteme mezi špičkami prstů. Všímáme si zatuhlých a citlivých míst nebo záškubů.

Brnkavá palpace:
Špičku prstu umístíme proti ztuhlému / napjatému svalovému vláknu, stiskneme a prstem pohybujeme tam a zpět, tím nahrnujeme spodní vlákna pod prst.