Magnetoterapie

Zarezervujte si svůj termín ještě dnes.
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na recepci
+420 608 300 072.

Ceny se mohou lišit dle délky služby, náročnosti či nadměrné spotřebě materiálu.

Magnetoterapie - provádí proškolená obsluha

300 Kč / 20 min

NÍZKOFREKVENČNÍ PULZNÍ MAGNETOTERAPIE

Nízkofrekvenční pulzní Magnetoterapie se po třech desetiletích rutinního používání v ambulancích, lázních a léčebnách stala běžnou součásti denní rehabilitační péče a postupně byla doplňována celou řadou dalších moderních metod.

Účinnost aplikací Magnetoterapie je individuální, v průměru nezávislé zdroje uvádějí při vhodném použití až sedmdesáti-pětiprocentní účinnost. Ve srovnání s jinými druhy fyzikálních terapií se jedná o velmi vysoké číslo.

Nejčastěji individuálně používané přístroje Magnetoterapie jsou standardně řízeny procesorem a generují přesné proudové pulzy, jejichž průběh je dále optimalizován do tvaru nepravidelného obdélníku, nebo jiných požadovaných průběhových tvarů. Tyto tvary se indukují na magnetické frekvence jednotlivých programů v rozsahu od 1 do 25 Hz, v provedení „rehab“ a v provedení „special“ pak 1 až 81 Hz. Toto nízkofrekvenční pulzní magnetické pole zcela proniká lidským organizmem bez jakýchkoliv škodlivých vedlejších účinků.

POUŽITÍ PŘÍSTROJŮ MAGNETOTERAPIE

Použití přístrojů Magnetoterapie představuje přírodní, vědecky ověřenou metodu, která napomáhá k udržení dobrého zdravotního stavu člověka, tlumí bolesti, podporuje látkovou výměnu, zlepšuje imunitní systém a regenerační schopnost organizmu. Pozitivní účinky správně modulovaných pulzních magnetických polí lze shrnout do šesti základních léčebných skupin a efektů magnetoterapie:

 • urychlující látkovou výměnu a detoxikační efekt magnetoterapie
 • vasodilatační (rozšiřující krevní řečiště) efekt magnetoterapie
 • myorelaxační (uvolňující spasmy) efekt magnetoterapie
 • hojivý a regenerační, protizánětlivý a protirevmatický efekt magnetoterapie
 • protibolestivý (analgetický) efekt magnetoterapie
 • protiotokový (protiedémový) efekt magnetoterapie

V léčebné praxi se při ortopedických potížích, při zánětlivých procesech i při indikacích spojených s různě sníženou kvalitou cévního systému léta používají standardní postupy a mezi ně patří také pulzní Magnetoterapie. I při individuální rehabilitaci se užití pulzní Magnetoterapie velmi osvědčilo a při správném užití (doporučuje se co nejvíce opakování aplikací) je zejména při bolestivých stavech pohybového aparátu a potíží spojených se špatnou funkcí cévního systému velmi vhodným doplňkem ostatní léčby.

POPIS JEDNOTLIVÝCH EFEKTŮ MAGNETOTERAPIE BIOMAG

Protibolestivý (analgetický) efekt magnetoterapie
Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole díky indukci podmiňuje vznik proudu v nervových vláknech, které působí blokování průchodu bolestivých počitků z místa bolesti přes míchu do mozkových center a v důsledku tohoto, a některých dalších mechanizmů (zvýšenou tvorbou endorfinů, potlačením zánětu a otoku, myorelaxací), dochází k potlačení bolesti. Zvýšené vyplavování endorfinů a regulace přesunu kalciových iontů přes buněčnou membránu se taktéž podílí na vasodilataci, analgetickém efektu a zklidnění. Po aplikaci magnetoterapie byla prokázána zvýšená aktivita laktát-dehydrogenázy v exponovaném svalstvu (podmiňuje odbourávání kyseliny mléčné, která provokuje nervové receptory a způsobuje bolest). Zvlášť dobré protibolestivé působení magnetoterapie prokázaly přístroje Biomag® u bolestivých radikulárních (kořenových) a pseudoradikulárních syndromů (ischias , útlaky nervů z různých příčin). Protibolestivý efekt je základním účinkem, pro který je magnetoterapie u většiny osob používána. Široké využití je u celé řady degenerativních onemocnění pohybového aparátu, poúrazových a pooperačních stavů.

Myorelaxační (uvolňující křeče/smazmy) efekt magnetoterapie
Uvolnění kosterního svalstva. Působením magnetoterapie se urychluje odplavování kyselých metabolitů (zlepšenou perfuzí, zvýšenou aktivitou laktátdehydrogenázy) způsobujících bolestivé dráždění ve svalech a v místech chronického zánětu. Tím se tlumí bolesti a povolují bolestivé svalové spazmy (kontraktury). Dále bylo prokázáno výrazné zpomalení nervového vedení na dolních končetinách u sportovců – tento děj se rovněž podílí na myorelaxaci (uvolnění svalů). Myorelaxační účinekpřístrojů řady Biomag® na zádové svalstvo (paravertebrální příčně pruhované svalstvo obepínajících páteř) zmírňuje řadu potíží jako např. – ztuhlou krční páteř, bolesti hlavy, závratě, nedoslýchavost, omezenou pohyblivost, bolesti vystřelující do končetin apod. Myorelaxační efekt magnetoterapie na hladkou svalovinu působí úlevu při kolikách a relaxace kosterního svalstva je nezbytnou podmínkou při léčbě všech bolestivých stavů pohybového aparátu.

Protiedémový (protiotokový) efekt magnetoterapie
Zrychlení látkové výměny po aplikaci magnetoterapie umožní rychlejší vstřebávání otoků a v dané oblasti dochází zároveň k výraznému protizánětlivému a protibolestivému působení.Aplikátory přístroje Biomag® umístíme nad postiženou oblast (např. při podvrtnutí kotníku) a po opakovaných 30- až 45minutových stimulacích 3x denně lze dosáhnout výrazného ústupu otoků a bolesti. Protiotokový a protizánětlivý efekt je dobře využitelný u katarů horních cest dýchacích, zánětech dutin, zánětech dásní, u alergických rým apod.

Vasodilatační (pro zlepšení prokrvení) efekt magnetoterapie
Ovlivňuje polarizaci červených krvinek kladným nábojem. Působí proti tzv. penízkovatění erytrocytů, působí jejich opětovné rozptýlení a tím zvětšuje plochu schopnou vázat kyslík. Krev, která prošla vytvořeným magnetickým polem, vykazuje větší schopnost vázat kyslík (lépe se okysličovat). Polarizace krvinek ovlivňuje svalový tonus cév, tepen a vlásečnic – dojde k jejich rozšíření (vasodilataci) a tím k dokonalému zásobení tkání okysličenou krví a živinami a k rychlejšímu odvodu toxických látek mimo buňky. Významně se zvyšuje parciální tlak kyslíku. Magnetoterapie pozitivně ovlivňuje plasticitu krvinek. Pružnější krvinky se lépe přizpůsobují „překážkám“ v cévním řečišti. Vlivem magnetoterapie se zároveň snižuje riziko tvorby krevních sraženin (trombů). Při působení magnetoterapie dochází k aktivaci parasympatiku a k efluxu Ca2+ iontů, což vede k povolení svaloviny cév (zejména prekapilárních svěračů) a k následné vasodilataci. To vše má vliv na harmonizaci srdeční činnosti, oběhu a krevní tlak. Magnetoterapie se osvědčuje u lehkých forem ischemické chooroby srdeční a ischemické choroby dolních i horních končetin, u nehojících sebércových vředů a všech poruch prokrvení. Nedochází k rekanalizaci již uzavřených cév, ale značně se rozšiřuje kolaterální řečiště v kůži a ve svalové tkáni. Vasodilatační účinek magnetoterapie je žádoucí u všech postižení cévního systému, kde je ztížen průtok okysličené krve – tj. u ischemických potíží končetin, srdce, mozku.
Tedy všude, kde zvýšené zásobení kyslíkem pomáhá hojit a zlepšovat funkci tkání a orgánů a zároveň působí protizánětlivě.

Detoxikační (čistící) efekt magnetoterapie
Ovlivnění intenzity látkové výměny – (nízkofrekvenční pulzní magnetické pole) prostupuje rovnoměrně exponovanou tkání, tzn. každou buňkou, a indukuje zde slabé elektrické proudy. Dochází tak ke změnám povrchových potenciálů buněk, ke změnám propustnosti buněčných membrán, k zvýšení prokrvení, okysličení, zásobení živinami a lepšímu odvádění metabolických zplodin z exponovaných tkání – což je základní předpoklad každého ozdravného procesu. Intenzivnější látková výměna, odsun a detoxikace zplodin jsou začátkem všech hojivých a regeneračních pochodů. Např. expozice oblasti jater přístrojem magnetoterapie Biomag® stimuluje jaterní činnost a urychluje a zefektivňuje detoxikační pochody v celém organizmu. Lokálních efektů magnetoterapie dosáhneme přiložením aplikátoru na problémovou oblast – sval, kloub, páteř apod. Použitím malého aplikátoru dosáhneme zásluhou vyšší indukce silnějšího lokálního účinku, při použití aplikátoru s větší aplikační plochou dosáhneme i přes nižší indukci celotělově většího pozitivního metabolického účinku. Tento účinek se pozitivně projeví u celé řady onemocnění a stavů. Např. u metabolických nemocí jako diabetes a dna, u regenerace tkání po prodělaných infekcích – zánět jater, mononukleoza, toxické poškození tkání. Ale také u ekzému a jiných alergií.

Urychlení hojení a regenerace díky magnetoterapii
Je prokázáno pro kosti i pro měkké tkáně a je vysvětlováno nespecifickým podrážděním cytoplazmatické membrány, kde dochází k aktivaci metabolického řetězce, jehož klíčovým bodem je změna poměru cAMP/cGMP a dále zvýšená aktivace osteoklastů v případě hojení kostí. Magnetoterapie díky nízkofrekvenčnímu pulznímu magnetickému poli výrazně urychluje hojení, aktivuje tvorbu nové tkáně (rychlá stavba kostní tkáně a zavápnění) a vede ke zvýšení citlivosti na parathormon. Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole je proto využíváno k urychlení hojení zlomenin, hojení pseudoartróz (pakloubů), k zpevnění uvolněných a bolestivých endoprotéz. Pod vlivem nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole stoupá hladina proteoglykanů v chrupavce až o 22 % (dle Chvojky), což umožňuje hojení a regeneraci chrupavky, která je jinak ovlivnitelná pouze těžko a v omezené míře. Zrychlení hojení bylo prokázáno nejen u kostí, ale rovněž u měkkých tkání. Přístroje řady Biomag® pozitivně ovlivňují jak záněty sterilní/ revmatická onemocnění/ , tak záněty mikrobiální a jejich hojení. Indukují zvýšenou fagocytární aktivitu, včetně produkce superoxidu, který potlačuje mikrobiální flóru, ale může být zároveň zdrojem přechodného zhoršení stavu revmatiků v průběhu prvních aplikací. Následná aktivace superoxiddismutázy vede ke zklidnění a nástupu hojivých změn. Zvlášť dobré výsledky jsou dosahovány u radikulárních (kořenových) a pseudoradikulárních syndromů (ischias, útlaky nervů z různých příčin). Hojivý, regenerační efekt je souhrnem dalších dílčích efektů a podporuje přirozenou schopnost organizmu hojit a regenerovat.

MAGNETOTERAPIE

Aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie vede k několika základním biologickým efektům ve tkáních. Je to hlavně efekt protibolestivý, vasodilatační a stimulující hojení. Každá aplikace v rozsahu celého frekvenčního spektra 1 – 81 Hz přístroje v sobě zahrnuje všechny uvedené efekty v různém stupni intenzity. Obecně platí, že nízké frekvence ovlivňuji nejvíce všechny bolestivé stavy a méně stimulují hojení. Střední frekvence mají nejsilnější efekt vasodilatační (rozšiřování cév) a vysoké stimulační frekvence mají dominantní efekt hojivý a regenerační.

 • Metabolizmus – ovlivnění látkové výměny
 • Migréna
 • Mononukleóza
 • Mozková dysfunkce
 • Myorelaxace – uvolnění spasmů kosterního svalstva
 • Neplodnost u žen (po zánětech vejcovodu)
 • Operace kyčelního kloubu (i endoprotéza), umělý kloub – TEP
 • Osteoartritida, artritida
 • Osteoporóza, osteochondróza
 • Ostruhy na patách – bolesti
 • Otok – protiotokový – protiedémový efekt
 • Pálení žáhy
 • Paradontóza
 • Parkinsonův syndrom
 • Pásový opar – herpes zoster
 • Polyneuropatie
 • Pomočování u dětí (enuréza)
 • Pooperační stav
 • Poruchy prokrvení horních končetin (ischemická choroba horních končetin)
 • Před masáží
 • Přerušení nervu po úrazu – poranění periferního nervu
 • Revma (progresivní polyartritida, revmatoidní artritida)
 • Pseudoartrózy (paklouby) – podpora hojení
 • Regenerace
 • Regenerace jater
 • Rekonvalescence
 • Relaxace
 • Revmatismus mimokloubní
 • Roztroušená skleróza mozkomíšní – RS
 • Sexuální dysfunkce u mužů (poruchy erekce)
 • Stav po infekční žloutence
 • Stavy po cévní mozkové příhodě
 • Svalová únava
 • Tenisový loket
 • Tinnitus (ušní šelesty, pískání v uších)
 • Útlak nervů (chronický)
 • Útlaky nervů, kořenové syndromy (vertebrogenní algický syndrom), výhřez ploténky
 • Vazodilatace – zlepšení prokrvení
 • Volba individual
 • Vrcholový sport – namožení, únava, mikrotraumata
 • Vředy – hojení chronických arteriálních a žilních vředů
 • Vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • Zácpa
 • Zánět dutin – sinusitida
 • Zánět močového měchýře – cystitis acuta
 • Zánět prostaty, BHP
 • Zánět – protizánětlivý účinek
 • Zánět průdušek (Bronchitida)
 • Zánět středního ucha – otitis media
 • Záněty kloubů ruky a zápěstí
 • Zlomeniny
 • Zmrzlé rameno (ztuhlá ramena)

Kontraindikace

Těhotenství a kojení. Kardiostimulátor, defibrilátor, voperovaný endokochleární implantát, apod. Při krvácení jakéhokoli původu. při hyperfunkci endokrinních žláž (zvýšená funkce( neaplikujeme v jejich lokalitě. U osob s diagnózou tumoru a po operaci zhoubného nádoru nebo léčbě chemoterapií či radioterapií je aplikace na doporučení lékaře. Při infekčním onemocnění. Při záchvatovitých neurologických onemocněních epilepsie apod. neaplikujeme na oblast hlavy.