Zdravotní masáž

Zarezervujte si svůj termín ještě dnes.
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na recepci
+420 608 300 072.

Ceny se mohou lišit dle délky služby, náročnosti či nadměrné spotřebě materiálu.

ŽENY - Zdravotní masáž bez baňkování

900,- / 60 min


ŽENY - Zdravotní masáž s baňkováním

990,- / 60 min

Zdravotní masáž bez baňkování

Při Vaší návštěvě a na základě Vámi podaných informací, jaké máte problémy, Vás náš specialista na diagnostiku páteře před masáží prohlédne a vyšetří. Při masáži Vám odstraní blokády na páteři, které máte. Také Vám sdělí, v jakém stavu se nachází Vaše páteř a doporučí Vám, co je právě pro Vás nejvhodnější. Tomuto se více věnujeme v oddíle fyzioterapie. Vaše zdravotní problémy s pohybovým aparátem či lymfatickým systémem umíme řešit za pomoci tejpování a to kineziologického, dynamického nebo lymfatického. O tom více v oddíle tejpování.

Zdravotní masáž s baňkováním

Masáž s baňkováním je klasická masáž, při které kombinujeme masáž s baňkováním. Baňkami také částečně masírujeme a posléze pouze přiložíme baňky na problémová místa.

Při baňkování působíme, tak jako při akupunktuře, na aktivní body nebo na celé oblasti meridiánů a výhodou je, že při suchém baňkování nedochází k narušení pokožky.

Používáme většinou silikonové nebo skleněné nádobky, které po přiložení na vybranou oblast do sebe vtáhnou vytvořeným podtlakem kůži a podkoží s pojivou tkání, ve kterých dojde k intenzivnímu překrvení a proniknutí krve mimo cévní řečiště. Následně pak dochází k podpoře metabolismu u cílového orgánu, ke stimulaci látkové výměny v ošetřované oblasti a obecně k podpoře krevního oběhu a energie.

Zdravotní masáž s baňkováním (zdravotní, posílení imunity, detoxikační) – provádí odborný specialista.