TRIGGER POINT

Zarezervujte si svůj termín ještě dnes.
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na recepci
+420 608 300 072.

Ceny se mohou lišit dle délky služby, náročnosti či nadměrné spotřebě materiálu.

MUŽI - Trigger point – spouštěcí body – odstranění svalových uzlíků - provádí odborný specialista 

250,- / 10 min


MUŽI -Trigger point – spouštěcí body – odstranění svalových uzlíků - provádí odborný specialista

500,- / 20 min

TRIGGER POINT je spoušťový bod (dříve také myogelóza), je charakteristická změna lokálního svalového napětí. Tato změna není v celém svalu, či svalové skupině, ale pouze v určité porci resp. snopci příčně pruhovaného svalu. V daném snopci se nachází 2-6 mm velký uzlík, který je palpačně bolestivý – nadměrně dráždivé místo, které je při stlačení bolestivé a může působit typickou přenesenou bolest, citlivost a autonomní dysfunkce.

Spoušťové body se mohou objevit u kohokoli a v jakémkoliv věku. Všeobecně to ale vypadá, že ženy jsou k jejich vzniku náchylnější. Trigger pointy mohou způsobovat bolesti pohybového ústrojí.

Jde o spontánní bolest, svalovou ztuhlost a citlivost svalu. Sval bývá oslabený a pacienti bývají často unavení a trpívají nespavostí.

Trigger point -spoušťové body jsou jednou z nejčastějších příčin bolesti pohybového systému, nadměrné dráždivé místo, které je při stlačení bolestivé a může působit typickou přenesenou bolest, citlivost a autonomní dysfunkce.

Obvykle jsou ve svalovém snopci kosterního svalstva nebo ve vazivové bláně – to jsou myofasciální spoušťové body. TP ale mohou existovat i v jiných tkáních. Travellová a Simons (1987) se zmiňují o jejich možné existenci v kůži, vazech, okostici nebo jizvách. Dále se mohou vyskytovat i ve šlachách nebo kloubním pouzdře. Tyto TP však nemají stálou lokalizaci a nepůsobí vyzařující bolest.

TYPY TRIGGER POINTŮ:

AKTIVNÍ

Je citlivý, neumožňuje úplné natažení svalu, oslabuje sval, obvykle přenáší bolest při přímém stlačení. Když je vhodně stimulován, vyvolává ve svých napjatých svalových vláknech cuknutí. Způsobuje citlivost v oblasti přenášené bolesti a často v této oblasti vyvolává specifické přenesené autonomní jevy.

SEKUNDÁRNÍ

Místo zvýšené dráždivosti ve svalu nebo v jeho fascii se aktivuje, protože daný sval byl přetížen v rámci synergického nebo antagonistického působení vůči svalu, který obsahoval primární TP.
 

LATENTNÍ

Ohnisko zvýšené dráždivosti je ve svalu nebo v jeho fascii, není bolestivý v klidu, bolest se objevuje pouze při palpaci, může vykazovat všechny ostatní charakteristiky aktivního TP.

VZDÁLENÝ / SATELITNÍ

Místo zvýšené dráždivosti ve svalu nebo jeho fascii vzniklo, protože daný sval se nachází v referenční zóně jiného aktivního TP.


​​​​​​​

PRIMÁRNÍ

Ohnisko zvýšené dráždivosti je uvnitř napjatého kosterního svalu, zvýšená dráždivost byla způsobena akutním nebo chronickým přetížením svalu, zvýšená dráždivost nevznikla jako důsledek aktivity TP v jiném svalu.


 

PŘIDRUŽENÝ

TP v jednom svalu vzniklý v reakci na kompenzační přetížení, zkrácení nebo přenesené jevy způsobené aktivitou TP v jiném svalu. Satelitní a sekundární trigger pointy jsou typy přidružených trigger pointů.

KLINICKÉ RYSY MYOFASCIÁLNÍ BOLESTI

TP se mohou objevit u kohokoli a v jakémkoliv věku. Všeobecně to ale vypadá, že ženy jsou k jejich vzniku náchylnější. Trigger pointy mohou způsobovat bolesti pohybového ústrojí.

JAK CHARAKTERIZUJEME BOLEST TRIGGER POINTŮ:

Subjektivní
Jde spontánní bolest, svalovou ztuhlost a citlivost svalu. Sval bývá oslabený a pacienti bývají často unavení a trpívají nespavostí.

Objektivní
Obvykle zjišťujeme: zatuhlý svalový snopec, cukání při pohmatu, omezený rozsah pohybu, oslabení svalu bez atrofie nebo neurologických potíží. Pokud tlak přetrvává, může vyvolávat bolest.

AKTIVACE TRIGGER POINTŮ:

Nepřímá

V důsledku patologií v přilehlých oblastech (nemoci vnitřních orgánů, artritické potíže), ale spouštěčem mohou být i emoční problémy.

Přímá

Následek akutního přetížení, únavy z přepracování, akutního traumatu nebo prochlazení.

FAKTORY ZPŮSOBUJÍCÍ PŘETRVÁVAJÍCÍ STAV

Někdy myofasciální bolest přetrvává, i když ošetříme TP. Proto je nutné odstranit faktory, které k tomu vedou. Tyto faktory také mohou způsobovat větší náchylnost ke vzniku TP.

 • Mechanické namáhání:
  Tělesná asymetrie (nestejná délka nohou), vadné držení těla a z toho vzniklá dysbalance, déletrvající nehybnost.
 • Nutriční poruchy:
  Nedostatek některých vitamínů a stopových prvků.
 • Metabolické a endokrinní poruchy:
  V důsledku onemocnění štítné žlázy a hypoglykemie.
 • Psychologické faktory:
  Deprese, úzkost, stav, kdy se necítíme v pohodě
 • Chronické infekce:
  Virové, bakteriální i parazitické.
 • Další faktory:
  Např. alergie, nespavost, chronická onemocnění vnitřních orgánů.

CO JE MYOFASCIÁLNÍ SYNDROM

Jedná se o bolest nebo o různé autonomní jevy přenesené z aktivních TP, pojící se s různými dysfunkcemi.

 • Mezi autonomní dysfunkce mohou patřit např.:
  Lokální vazokonstrikce, pilomotorická aktivita, pocení, slinění, slzení.
 • Mohou se také objevit proprioreceptivní/ autonomní dysfunkce jako:
  Závratě, šelest v uších, potíže s rovnováhou, neschopnost odhadnout váhu předmětů držených v rukou.

DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA SYNDROMU MYOFASCIÁLNÍ BOLESTI

Začátek a příčiny bolestí. Omezení pohybu. Svalové oslabení. Citlivost TP. Napětí svalového snopce, v němž se nachází TP. Záškub při dotyku. Při trvajícím stlačování TP se šíří přenesená bolest.

VYŠETŘENÍ TRIGGER POINTŮ

 • Plošná palpace:
  Prstem přejíždíme kolmo na svalová vlákna a tlačíme proti kosti.
   
 • Klešťová palpace:
  Mezi palec a ostatní prsty uchopíme svalové bříško (jako do kleští), hněteme mezi špičkami prstů. Všímáme si zatuhlých a citlivých míst nebo záškubů.
   
 • Brnkavá palpace:
  Špičku prstu umístíme proti ztuhlému / napjatému svalovému vláknu, stiskneme a prstem pohybujeme tam a zpět, tím nahrnujeme spodní vlákna pod prst.