Krční páteř

Zarezervujte si svůj termín ještě dnes.
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na recepci
+420 608 300 072.

Ceny se mohou lišit dle délky služby, náročnosti či nadměrné spotřebě materiálu.

Vyšetření aktivních pohybů:
vyšetření se provádí v sedě na stole rozkročmo na konci lehátka. Sledujeme předklon, úklon a rotaci. Sledujeme rozsah pohybu, jeho omezení, bolestivost, závratě.

Vyšetření krční páteře (CP):
vyšetřujeme bolestivost jednotlivých trnů bolestivé body (nezapomínáme na m. temporalis při stisku zubů).

Vyšetření pasivních pohybů:
vyšetření předklonu hlavy – tahem za bradu a hlavu – bývá omezen při zkrácení šíjových svalů, blokádou hlavových kloubů, kořenových syndromech.
vyšetření úklonu hlavy – omezen může být při blokádách CP a zkrácených svalech.
vyšetření rotace hlavy ve vzpřímeném držení hlavy – vyšetřujeme rotaci celé CP (od hlavových kloubů po Th 2-3).
vyšetření rotace hlavy v předklonu hlavy – vyšetřujeme střední a horní CP, (normální rozsah pohybu je 45°).
vyšetření rotace hlavy v záklonu hlavy – vyšetřujeme CP.

AKUTNÍ ÚSTŘEL KRČNÍ PÁTEŘE:

Příčiny:
Prudký pohyb hlavy a krku, nevhodná déletrvající poloha hlavy a CP – nejčastěji při spánku, často prochladnutím – otevřené okno v autě. Nemocný nemůže pohnout hlavou do určitého směru, drží ji strnule. Bolesti se mohou zhoršit pohybem HKK, těla nebo otřesy. Bolesti většinou vyzařují k rameni, mezi lopatky nebo do záhlaví. Akutním ústřelem může začínat i radikulární syndrom!

Recidivující ústřely krční páteře:
Vznikají nejčastěji ve spánku, nevhodnou polohou hlavy. Většinou leh na břiše s maximální rotací hlavy. Nemocný se musí naučit tuto polohu změnit. Pokud toho není schopen, doporučujeme límec na noc.

Funkční blokáda CP:
Bolesti jsou různé, mohou vzniknout akutně, pozvolna nebo jsou chronické; aktivní pohyby jsou různě omezené, mohou být spojeny s bolestí, mohou být svalové spazmy, bolestivé trny, omezený pohyb.

Funkční blokády v CTh přechodu:
Sklon k opakovaným blokádám je u předsunutého držení hlavy, u lidí pracujících s předkloněnou hlavou.

Funkční poruchy v hlavových kloubech (AO – C3):
Bolest hlavy, může vyzařovat do obličeje, záhlaví spánků, očí, převážně k jedné straně. Mohou se objevovat závratě.

Migréna:
Funkční poruchy v hlavových kloubech jsou časté i u klasických migrén. Tyto blokády mohou záchvaty zhoršovat nebo i vyvolávat. Po odstranění poruchy CP dochází ke zmírnění bolestí, snížení frekvence záchvatů a zkracuje se délka trvání.

Anteflexní bolesti hlavy (hlava neustále v předklonu):
Bolest pravděpodobně vzniká napětím vazů. Nemocní si stěžují na bolesti vznikající po déletrvajícím předklonu hlavy, tj. asi po 2. – 3. Vyučovací hodině. Snižuje se pozornost, zvyšuje se neklid u dětí. Mohou trpět nechutenstvím, nespavostí. Často jsou léčeni jako neurotici, přitom po odstranění poruchy v hlavových kloubech se z neurotika stává dítě normální.

„Whiplash injury“ (poranění vzniklá prudkou akcelerací nebo bržděním)
Strnulé držení hlavy, velké svalové spazmy, HAZ – hyper algické zóny.


MOŽNOSTI LÉČBY VERTEBROGENNÍCH PORUCH

Léčba reflexní:
různými fyzikálními prostředky – teplem – pozor např. u akutního lumbaga, ostrým drážděním kůže (led, skořicové a paprikové gely, baňky, akupres), masážemi.
 

Manipulací měkkých tkání:
kiblerovou řasou příčinou i podélnou, protažením pojivové řasy, působením tlaku na myogelózy, léčením hlubokých fascií.
Léčba specifickými metodami:
automobilizací, trakcí, postizometrickou relaxací (PIR), antigravitačními technikami (AGR), polohováním, léčebné tělesné výchovy (LTV).