Bederní páteř

Zarezervujte si svůj termín ještě dnes.
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na recepci
+420 608 300 072.

Ceny se mohou lišit dle délky služby, náročnosti či nadměrné spotřebě materiálu.

Vyšetření bederní páteře:
Vyšetření začínáme pohledem na pacienta, kdy hodnotíme stoj zezadu, výšku trapézových svalů, výšku horních a dolních úhlů lopatek, torakobrachiální trojúhelníky, výšku hřebenů kyčelních kostí, gluteální rýhy, ploché nohy, z boku (zakřivení páteře – olovnice) a zepředu (výška a tvar klíčních kostí), chůzi (při radikulární sy. S1 je omezena chůze po špičkách, při rad. sy. L5 vázne chůze po patách) event. stoj na dvou vahách (při blokádách hlavových kloubů může být rozdíl v zatěžování až 10 – 20 kg).
 

Vyšetření aktivního předklonu:
Sledujeme: plynulost, tupost (předklon je prováděn v kyčelních kloubech), zda se neuchyluje do strany.

Příčiny omezení předklonu:
Zkrácení zadní skupiny svalů stehna, zkrácení nebo spazmy zádových svalů, blokáda SI , blokáda LP, bederní páteře, radikulární sy. – může být fenomén zarážky (painful arc) , S1 – po špičkách C5 – po patách.

Akutní lumbago:
Nejčastěji vzniká náhlým nekoordinovaným pohybem, například uklouznutím nebo předklonem s rotací trupu (zavazování tkaničky) nebo nezvyklým fyzickým zatížením. Při pohybu může být slyšet i „lupnutí“ v kříži.

Blokáda bederní páteře:
Bolesti jsou různé, mohou vzniknout akutně, pozvolna nebo jsou chronické, aktivní pohyby jsou různě omezené, mohou být spojeny s bolestí, mohou být svalové spazmy, bolestivé trny, omezený pohyb.

Facetární syndrom:
Jsou to bolesti v kříži, jejichž původ je v intervertebrálních kloubech v důsledku jejich změň např. vlivem artrózy. Projevují se především v klidu a pohybem bolest mizí. Mnoho pohybu a dlouhotrvající zátěž bolest vyvolávají, stejně tak i intenzivní cvičení. Poškozením kloubní chrupavky mohou vznikat velké osteofyty a může dojít až k znehybnění postiženého kloubu a tím ústupu bolestí. Počáteční diagnóza je obtížná. Pacient si většinou stěžuje na bolesti v kříži vsedě, které může tzv. rozejít. Změny nemusí být patrny ani na RTG. Na CT nebo NMR již ano.

Blokáda sakroiliakálního kloubu:
Bolest v kříži většinou jednostranná, bolest může vyzařovat přes hýžďovou krajinu až k patě. Často si nemocní stěžují, že nemohou sedět s nohou přes nohu, protože to provokuje bolest. Lasegův manévr může být i jednostranně pozitivní, ale i při zvedání obou DK vymizí. Vždy je přítomen fenomén omezené abdukace (Patrickovo znamení), většinou je bolestivá stupňovaná (forsírovaná) vnitřní rotace kyčelního kloubu na straně blokády.

Šikmá pánev a bolesti v kříži v důsledku blokády hlavových kloubů:
Zjišťujeme šikmou pánev, spazmus zádových svalů, bolest v kříži při aktivních pohybech, bederní páteř může být bez odchylek. Značně asymetrické bývá zatížení DK a to i 10-20kg. Vždy je blokáda v hlavových kloubech.

Bolesti v kříži v důsledku poruchy hybného stereotypu:
Bolesti se vyskytují často u chabého nebo vadného držení těla, tzv. džínový postoj. Bolesti začínají až v průběhu dne, spíše odpoledne.
 

Koxartóza (artróza kyčelního kloubu):
Dlouho se mohou vyskytovat pouze bolesti v kříži, které mohou vyzařovat přes hýždě, do kyčle, na přední stranu stehna, do třísel nebo až do kolena. Objevují se zejména po delší chůzi a těžší fyzické práci. Dochází k omezení pohybů v kyčli (nejdřív vnitřní rotace, pak ex., abd., add., zevní rotace a nakonec flexe)

Chronické bolesti v kříži:
Jsou nejen diagnostickým, ale i terapeutickým problémem. Označují se tak bolesti v LP a SI nejasné nebo nezjištěné příčiny. Terapie se zaměřuje na LTV a reflexní léčbu, úpravu životosprávy. Opakující se lumbalgie mohou mít příčinu v onemocnění vnitřních orgánů (např. nepoznaná infekce močových cest). Skutečnost je taková, že se příčina bolestí v kříži nemusí u některých nemocných odhalit vůbec!!! Léčba je pak symptomatická – odstraňování pouze bolesti.

Radikulární syndromy:
Kořenové syndromy jsou vyvolávány přímým mechanickým drážděním nebo útlakem příslušného nervového kořene. Příčiny jsou různé: výhřez meziobratlové destičky (je nejčastější příčinou), degenerativní změny, nádory, metastázy, úrazy.
Obtíže mohou vzniknout náhle např. akutním lumbagem nebo ústřelem krční páteře a teprve za několik dní se mohou objevit symptomy kořenového dráždění. Mohou se ale vyvíjet různě dlouhou dobu nebo mohou přejít do chronického stádia. Bolest je lokalizována v postiženém segmentu a vyzařuje v jeho průběhu. Bolesti se mohou provokovat kašlem, kýcháním, otřesy, určitým pohybem nebo polohou. Může se objevit tzv. bolestivý oblouk. (Při předklonu vzniká prudká bolest, obvykle již od začátku předklonu. Jestliže nemocný bolest překoná, může předklon dokončit. Při vzpřimování vzniká bolest ve stejném místě. Objevují se poruchy čití – trnutí, brnění, dřevěnění, pocit slabosti končetiny. U akutního začátku se objevuje antalgické držení s vybočením pánve, úklonem trupu, mírný předklon, mohutné spazmy zádových svalů, nemocný se brání pohybu. Lasegův manévr je pozitivní obvykle pod 40°.

Pseudoradikulární syndrom:
Zdrojem bolestí není mechanické dráždění kořene, ale např. poruchy hybného systému, a to v meziobratlových kloubech, svalech, úponech šlach apod. V průběhu každého radikulárního syndromu vzniká i pseudoradikulární syndrom. Vznikají svalové spazmy různých svalových skupin, kloubní blokády, HAZ a bolestivé body. Tyto reflexní změny přetrvávají a mohou tak vyvolávat vyzařující bolesti. Nelze proto klást ostrou hranici mezi oběma syndromy.
Možnosti léčby vertebrogenních poruch

Léčba reflexní:
Různými fyzikálními prostředky – teplem – pozor např. u akutního lumbaga, ostrým drážděním kůže (led, skořicové a paprikové gely, baňky, akupres), masážemi.

Manipulací měkkých tkání:
Kiblerovou řasou příčinou i podélnou, protažením pojivové řasy, působením tlaku na myogelózy, léčením hlubokých fascií.

Léčba specifickými metodami:
Automobilizací, trakcí, postizometrickou relaxací (PIR), antigravitačními technikami (AGR), polohováním, léčebné tělesné výchovy (LTV).