DORNOVA METODAPříčiny problémů

Způsob dnešního života vede k nesprávnému držení těla, deformacím, nebo posunutí kloubů, páteře a pánve ze své přirozené polohy. To vede k problémům se zády, nesprávné, nebo bolestivé chůzi, bolesti krční páteře a následné bolesti hlavy. Nejzákladnější příčina problémů bývá z důvodu nestejné délky dolních končetin a následného sklonu pánve. Vyloučíme-li vrozené, degenerativní, nebo posttraumatické příčiny, tak nestejná délka dolních končetin je ve většině případů způsobena nesprávným sezením s nohou přes nohu. Tento denní – celoživotní stereotyp je potřeba pro správné vyrovnání těla zcela odstranit.

dorn1

Dornova metoda je založena na jemném a přesném navrácení obratlů páteře a jakéhokoli kloubního spojení v těle člověka do původní polohy. Vyškolený terapeut působí na ošetřované místo vždy ve spolupráci s klientem, který přirozeným pohybem svého těla zaktivuje patřičné partie svalů a tím napomáhá k navrácení, například hlavice kloubu do své původní polohy. Tímto pohybem je minimalizováno svalové napětí. Proto je tato metoda nenásilná a nebolestivá.

Při ošetření Dornovou metodou se neprovádí terapie jen postiženého místa, ale vždy se provádí ošetření celkové.

Indikace

Dornova metoda není určena výhradně pro osoby, které mají problémy s bolestí zad, kloubů apod., ale může se preventivně aplikovat i u “zdravých” lidí. Tato metoda díky uvolnění blokací a navrácení kloubů a obratlů do své původní – přirozené polohy, uvolňuje také energii, která předtím nemohla volně procházet tělem. Uvolněním energie a odstraněním bolesti dochází k zlepšení psychického stavu

ZÁKLADNÍ INDIKACE DORNOVY METODY

 • Bolesti zad, kyčlí, kolen, ramen, loktů, zápěstí a prstů
 • Skolióza páteře
 • Rozdílná délka končetin (pokud se nejedná o vrozenou vadu, nebo po úrazu)
 • Vybočení palce na noze – Hallux valgus
 • Patní ostruhy
 • Bolesti hlavy, problémy s krční páteří, bolesti ramen migrény
 • Porucha citlivosti v končetinách
 • Bolesti kloubů při zvýšeném pohybu – sportování
 • Tenisový loket
 • Šumění v uších – Tinitus (omezeně)
 • Kladívkové prsty u dolních končetin
 • Neplodnost žen, z důvodu nesprávného postavení kostrče

dorn2

Dornova metoda a děti

Dornova metoda je velmi vhodná u dětí a dospívající mládeže, kde se denní stereotypy teprve začínají vytvářet. Správné postavení těla již od mládí zásadně ovlivňuje další zdravý růst a má i nemalý vliv na psychiku dítěte. Terapie u dětí a mládeže se provádí ve stejném rozsahu, jako u dospělých, ale s menší intenzitou. Z praxe – není výjimkou, že 6. leté dítě má rozdíl délky dolních končetin i 2cm !!! Tělo dítěte je velmi elastické, ale když se tento problém “nezachytí” včas, tak v pozdějším věku může být příčinou vzniku například skoliózy páteře.

Pro děti a mládež do 18 let nabízíme slevu na Dornovu metodu ve výši 50%.

Proč se tvoří deformace nohy?

V plošce nohy člověka je 20 svalů ve čtyřech vrstvách a 100 vazů a šlach. Nestejnoměrným zatížení nohy z důvodu rozdílné délky končetin tyto šlachy a svaly posunují postavení kostí v noze do nepřirozeného postavení a tím vznikají deformace nohy, které se projevují jako podélné, nebo příčné zhroucení klenby (ploché nohy), vybočení palce nohy, patní ostruhy a kladívkové prsty. Výše uvedené deformace se navrátí do původního stavu při dodržení základní podmínky – stejná délka dolních končetin.

Délka doby pro navrácení deformací samozřejmě také záleží na dalších aspektech, jako je správná životospráva, správné cvičení, používání korekčních pomůcek, správná obuv a absence denních stereotypů, hlavně sezení s nohou přes nohu, což je jeden z hlavních důvodů nestejné délky dolních končetin.

Při správném postavení těla, stejné délce dolních končetin a správné obuvi je zajištěn rovnoměrný a přirozený pohyb svalů a šlach v chodidle.

dorn3

VYBOČENÝ PALEC – HALLUX VALGUS

Při používání nevhodné obuvi a nestejné délce dolních končetin je pohyb svalů a tah šlach v chodidle nerovnoměrně rozložen a tím mohou být způsobeny deformace kosterní části nohy.

Nejčastější defekt chodidla je vybočení palce – Hallux Valgus

dorn4

Vybočení palce způsobuje také nesprávná obuv s vysokými podpatky.

dorn5

Řešením pro vybočený palec je napravení nestejné délky končetin, pravidelné cvičení a masírování (uvolňování) chodidla a používání korekčních pomůcek. Dalším řešením je chirurgický zásah, který ovšem neřeší příčinu tohoto defektu ale pouze následek.

Korekční pomůcka pro vybočený palec -Hallux, pro celodenní použití.

dorn6

Při deformacích vznikají na kloubech otlaky a na plošce nohy se mohou tvořit mozoly.

dorn7

KLADÍVKOVÉ PRSTY

Další defekt způsobený nesprávným postavením chodidla jsou takzvané „kladívkové“ prsty.

Tento defekt je opět způsoben převážně nestejnou délkou končetin a tím nerovnoměrném tahu svalů a šlach v chodidle.

dorn8

PATNÍ OSTRUHY

Z výše uvedených důvodů se také mohou vytvořit takzvané „patní ostruhy“. Zde se jedná buď o zánět vazového úponu, nebo o narušení patní kosti v místě kde přirůstají šlachy k patní kosti. Ošetření rázovou vlnou, nebo ultrazvukem řeší pouze následek a ne příčinu vzniku patní ostruhy.

dorn9

Všechny výše uvedené problémy s deformací dolních končetin vyřeší Dornova metoda.

Samozřejmě za předpokladu, že se budete ke svému tělu chovat rozumně, změníte denní stereotypy a upravíte životosprávu.